Напредваме! В процес на изграждане е 9-ти етаж!

Зидарията е до 5-ти етаж, а на по-долните етажи се изграждат ел. и ВиК инсталациите и разводките за парно.