Укрепване на терена

Под шапката на шарените августовски облаци, усилено копаем и укрепваме терена на проект Kenar Residence