Успешно бетонирана кота +18,67

Бетонирана е плоча к.+18,67 – 6-ти жилищен етаж.

Със същия устрем продължаваме нагоре!