Успешно бетониране на Кота 0

Вече сме здраво стъпили на земята – бетонирахме кота 0!