Политика за поверителност

Можете да използвате нашата интернет страница, без да разкривате Ваши лични данни, освен ако по собствено желание не сте заявили предоставяне на услуга или сте се свързали с нас, чрез формата на контакт.

Вашите данни ще бъдат използвани само с цел да Ви предоставим необходимите услуги за които сте изразили своето съгласие, освен ако със закон не е упоменато друго. Ние обработваме Вашите лични данни само и единствено с оглед естеството на нашата дейност.

При използване на нашата интернет страница, данни могат да бъдат съхранявани от трети лица за различни цели с оглед сигурност и статистика. Тези данни може да включват името на Вашия интернет доставчик, интернет страница, която сте използвали като интернет връзка към нашата страница, интернет страниците които сте посетили от нашата интернет страница. Тези данни може да доведат до Вашата идентификация, но ние не ги използваме с подобна цел. Ние периодично използваме данните за статистически цели, като поддържаме анонимността на всеки индивидуален потребител, така че лицето да не може да бъде идентифицирано.